โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
ลำดับ รูปภาพ รายละเอียด หมายเหุต
 1

ชื่อ  นายปรัชญ์ รอดระหงษ์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์                                                            

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 2  

ชื่อ  นางกรวรรณ  สินธุรัตน์

 ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  

วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3  

ชื่อ นางสาว แสงอุษา ประดิษฐศิลป

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กำลังศึกษาต่อปริญญาโท

วิชาเอก ชีววิทยา

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4  

ชื่อ  นางชุติกาญจน์  สรณะ

 

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

 วิชาเอก  ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5  

ชื่อ  นางธิดารัตน์  เพ็งพัน

 

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

 วิชาเอก  ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 6  

ชื่อ  นางธัญพร  ชาญพนา

 

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก  สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒธรรม

 7  

ชื่อ  นายสมบัติ  สำอางสอาด

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก  พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒธรรม

 8  

ชื่อ  นางพีรญา     นิลผาย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

วิชาเอก  เทคโนทางการศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 9  

ชื่อ  นายกมล  นาคเกิด

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก  บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 10  

ชื่อ  นางฉวีวรรณ  รอดระหงษ์ 

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก  คหกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 11  

ชื่อ  นายสุกิจ  สินธุรัตน์

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท

วิชาเอก  พลศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 12  

ชื่อ  นางบุญรวย  พยัดฆ์สังข์

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 13  

ชื่อ  นางระเบียบ  เชิงเทิน

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  ริญญาตรี

วิชาเอก  บรรณารักษ์

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 14

ชื่อ  นางอรัญญา  ทรัพย์ถาวร

ตำแหน่ง  ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 15    

ชื่อ นาย ยอดรัก   เชียงใหม่

ตำแหน่ง  ครู

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
16    

ชื่อ นางสาวอรทัย ทองบ้านทุ่ม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

วิชาเอก คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 18

ชื่อ นายบริพัฒน์   ศรีสิทธิชัยสกุล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 19  

Miss Linda

Teaching English

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 20    

ชื่อ  นางสาวยาใจ  เตี้ยมเคลือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

วุฒิการศึกษา ปวช.เอกการบัญชี

 
 21    

ชื่อ นายศุภนัฐ เอมแจ้ง

วุฒิการศึกษา มัธยมการศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่ง นักการภารโรง

 

Google

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
240 หมุ่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
โทรศัพท์ : 039-395260, แฟกซ์ : 039-437218 E-mail : bote_boripat@hotmail.com

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 89,961 Today: 11 PageView/Month: 308

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...