ยินดีต้อนรับ 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 
ติดต่อสอบถามได้ที่  039-395260  เข้าสู่เวปไซด์ คลิกที่นี่